Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1744
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhân tố nền đáy và mực nước đến quá trình tăng trưởng, sinh sản của ba ba trơn (Pelodiscus sinensis Wiegmann, 1835) trong điều kiện nuôi tại thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
Authors: Nguyễn, Thị Xuân Mận
Advisor: Đinh, Thị Phương Anh
Keywords: Ba ba trơn
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1744
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.99.pdfToàn văn7.43 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt152.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.