DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Sư phạm >
Sinh thái học >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1744

Nhan đề: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhân tố nền đáy và mực nước đến quá trình tăng trưởng, sinh sản của ba ba trơn (Pelodiscus sinensis Wiegmann, 1835) trong điều kiện nuôi tại thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Nguyễn, Thị Xuân Mận
Người hướng dẫn: Đinh, Thị Phương Anh
Từ khoá: Ba ba trơn
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1744
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.99.pdfToàn văn7,43 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt152,39 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback