Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1742
Title: Nghiên cứu sự phân bố và vai trò của hệ vi sinh vật đất trong điều kiện sinh thái tại tiểu khu 64 của khu bảo tồn thiên nhiên Sơn trà - thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Trà Mân
Advisor: Đỗ, Thu Hà
Keywords: Hệ vi sinh vật đất
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1742
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.111.pdfToàn văn10.81 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt356.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.