DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Sư phạm >
Sinh thái học >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1742

Nhan đề: Nghiên cứu sự phân bố và vai trò của hệ vi sinh vật đất trong điều kiện sinh thái tại tiểu khu 64 của khu bảo tồn thiên nhiên Sơn trà - thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Nguyễn, Thị Trà Mân
Người hướng dẫn: Đỗ, Thu Hà
Từ khoá: Hệ vi sinh vật đất
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1742
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.111.pdfToàn văn10,81 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt356,06 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback