Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1740
Title: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của loài gà sao Numida meleagris (Linnacus, 1758) trong điều kiện nuôi thả vườn tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Other Titles: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của loài gà sao (Helmeted guineafowl) trong điều kiện nuôi thả vườn tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền
Advisor: Đinh, Thị Phương Anh
Keywords: Gà sao
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1740
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.93.pdfToàn văn3.88 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt173.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.