DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Sư phạm >
Sinh thái học >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1737

Nhan đề: Nghiên cứu sự sinh trưởng phát triển, năng suất và phẩm chất của giống dưa trời T3291 (trichosanthes anguina L.) trong điều kiện sinh thái vụ đông xuân tại phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Nguyễn, Thị Tuyết Trinh
Người hướng dẫn: Nguyễn, Tấn Lê
Từ khoá: Dưa trời
Trichosanthes anguina L.
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1737
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.90.pdfToàn văn6,17 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt279,54 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback