DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Sư phạm >
Sinh thái học >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1734

Nhan đề: Nghiên cứu hệ sinh thái cỏ biển ở hạ lưu sông Thu Bồn (Quảng Nam) và định hướng quản lý, bảo vệ
Tác giả: Nguyễn, Thị Tú
Người hướng dẫn: Nguyễn, Hữu Đại
Từ khoá: Hệ sinh thái cỏ biển
Cỏ biển
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1734
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.94.pdfToàn văn19,5 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt160,77 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback