DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Sư phạm >
Sinh thái học >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1731

Nhan đề: Nghiên cứu đặc điểm sinh thái dinh dưỡng của loài chà vá chân xám (Pygathrix Cinerea) ở vườn quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai
Tác giả: Nguyễn, Thị Tịnh
Người hướng dẫn: Hà, Thăng Long
Từ khoá: Chà vá chân xám
Pygathrix Cinerea
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1731
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.114.pdfToàn văn5,99 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt230,73 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback