Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1730
Title: Tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa
Authors: Nguyễn, Thị Huyền
Keywords: Tín dụng
Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Issue Date: 2007
Description: Tạp chí Ngân hàng, Số 5 -3/2007, Tr. 31-34,27
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1730
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0427.pdf1.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.