DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Sư phạm >
Sinh thái học >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1723

Nhan đề: Nghiên cứu đặc trưng phân bố của một số loài thân mềm chân bụng (Gastropoda) và hai mảnh vỏ (Bivalvia) có giá trị kinh tế khu vực hạ lưu sông Thu Bồn (Quảng Nam)
Tác giả: Nguyễn, Thị Sim
Người hướng dẫn: Dương, Lân
Từ khoá: Loài thân mềm chân bụng
Loài thân mềm hai mảnh vỏ
Gastropoda
Bivalvia
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1723
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.88.pdfToàn văn11,5 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt221,62 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback