Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1722
Title: Sử dụng phương pháp thuyết trình nhằm hình thành khái niệm phong cách nhà văn trong dạy học tác phẩm văn học
Authors: Đỗ, Tiến Sỹ
Keywords: Phương pháp thuyết trình
Thuyết trình
Nhà văn
Văn học
Tác phẩm
Dạy học
Issue Date: 2007
Description: Tạp chí Dạy và học ngày nay, Số 2-2007. Tr. 90-91.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1722
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GD_0217.pdf2.84 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.