DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1722

Nhan đề: Sử dụng phương pháp thuyết trình nhằm hình thành khái niệm phong cách nhà văn trong dạy học tác phẩm văn học
Tác giả: Đỗ, Tiến Sỹ
Từ khoá: Phương pháp thuyết trình
Thuyết trình
Nhà văn
Văn học
Tác phẩm
Dạy học
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Dạy và học ngày nay, Số 2-2007. Tr. 90-91.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1722
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GD_0217.pdf2,84 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback