Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1677
Title: Nâng cao chất lượng tín dụng của ngân hàng chính sách xã hội - Nhìn từ góc độ kinh nghiệm các nước
Authors: Nguyễn, Trọng Tài
Keywords: Chất lượng tín dụng
Ngân hàng chính sách xã hội
Issue Date: 2007
Description: Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 117, Tr. 7-12
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1677
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0431.pdf2.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.