Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1659
Title: Một số biện pháp quản lí phát triển đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề
Authors: Trịnh, Hữu Khả
Keywords: Dạy học
Giáo viên
Đào tạo
Quản lý
Chất lượng
Issue Date: 2007
Description: Tạp chí Giáo dục, Số 158-(kỳ 2-3/2007). Tr. 3-5.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1659
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GD_0206.pdf2.89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.