Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1650
Title: Khủng hoảng kinh tế và vấn đề nợ công: Thực tiễn thế giới và Việt Nam
Authors: Trần, Đình Thăng
Keywords: Khủng hoảng kinh tế
Vấn đề nợ công
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí nghiên cứu tài chính kế toán, số 12(77)năm 2009. Trang 53-55,48
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1650
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KT_0095.pdf4 trang6.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.