Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1649
Title: Phân tích SWOT về môi trường kinh doanh nghiệp vụ ngân hàng quốc tế của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Cẩm Thủy
Lê, Bích Ngọc
Keywords: Ngân hàng thương mại
Ngân hàng quốc tế
SWOT
Kinh doanh
Nghiệp vụ
Issue Date: 2010
Description: Tạp chí Ngân hàng, Số 5-3/2010, Tr.30-37,60
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1649
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0238.pdf4.78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.