Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1639
Title: Những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010
Keywords: Giải pháp
Dự toán ngân sách
Issue Date: 2010
Description: Kinh tế và dự báo, số 2 năm 2010. Trang 1-4
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1639
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KT_0091.pdf4 trang6.43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.