DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Kinh tế >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1630

Nhan đề: Thị trường lao động việt Nam cơ hội và thách thức sau khi gia nhập WTO
Tác giả: Bùi, Thị Lý
Từ khoá: Thị trường
Lao động
Cơ hội và thách thức
WTO
Năm xuất bản: 2006
Mô tả: Nghiên cứu - Trao đổi, năm 2006. Trang 35-38
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1630
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT_0133.pdf4 trang1,35 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback