Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1628
Title: Bàn về ngân hàng thương mại cho khách hàng vay vốn đầu tư chứng khoán và cổ phiếu
Authors: Trần, Văn
Keywords: Ngân hàng thương mại
Vay vốn
Chứng khoán
Cổ phiếu
Issue Date: 2007
Description: Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1628
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0435.pdf800.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.