Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1626
Title: Thúc đẩy khả năng sáng tạo và phát huy tính năng động của sinh viên đòi hỏi sự thay đổi phương pháp dạy - học và phương pháp đánh giá
Authors: Trần, Văn Đạt
Keywords: Dạy học
Sinh viên
Đánh giá
Phương pháp
Issue Date: 2007
Description: Tạp chí Dạy và học ngày nay, Số 4 - 2007. Tr. 44-47.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1626
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GD_0201.pdf4.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.