Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1604
Title: Vai trò quản lý dự trữ ngoại hối của ngân hàng nhà nước khi hội nhập
Authors: Nguyễn, Thị Nhung
Keywords: Quản lý ngoại hối
Dự trữ
Vai trò
Issue Date: 2007
Description: Tạp chí Ngân hàng, Số 6, Tr. 6-8,3
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1604
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0443.pdf1.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.