Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1600
Title: Tái cơ cấu kinh tế sau khủng hoảng tài chính toàn: Kinh nghiệm của các nước và khuyến nghị cho Việt Nam
Authors: Nguyễn, Ngọc Sơn
Keywords: Tái cơ cấu kinh tế
Kinh nghiệm
Khuyến nghị
Issue Date: 2009
Description: Kinh tế và phát triển.- Năm 2009.- Trang 8-13
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1600
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KT_0085.pdf6 trang11.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.