Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1573
Title: Điều tra thành phần loài, đặc điểm sinh trưởng và sự phân bố của thực vật thủy sinh bậc cao trong một số hồ ở thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Lan
Advisor: Nguyễn, Khoa Lân
Keywords: Sinh thái học
Thực vật thủy sinh
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1573
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toan van.102.pdfToàn văn9.9 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt142.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.