DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Sư phạm >
Sinh thái học >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1572

Nhan đề: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái tới sự phân bố của hệ sinh vật đất tại xã Điện Dương - Điện Bàn - Quảng Nam
Tác giả: Nguyễn, Thị Hiền
Người hướng dẫn: Đỗ, Thu Hà
Từ khoá: Sinh thái học
Sinh vật đất
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1572
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.91.pdfToàn văn12,26 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt6,36 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback