Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1572
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái tới sự phân bố của hệ sinh vật đất tại xã Điện Dương - Điện Bàn - Quảng Nam
Authors: Nguyễn, Thị Hiền
Advisor: Đỗ, Thu Hà
Keywords: Sinh thái học
Sinh vật đất
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1572
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.91.pdfToàn văn12.26 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt6.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.