Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1570
Title: Nghiên cứu sự phân bố của các loài vi khuẩn lam và sự tương quan với các yếu tố môi trường tại hồ công viên 29/3, thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Ben
Advisor: Tôn, Thất Pháp
Keywords: Sinh thái học
Vi khuẩn lam
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1570
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.107.pdfToàn văn9.79 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt248.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.