DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Sư phạm >
Sinh thái học >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1569

Nhan đề: Nghiên cứu sự sinh trưởng, phát triển phẩm chất và năng suất của giống khoai lang rau KLR5 (ipomoea batatas) trồng trong điều kiện sinh thái tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Nguyễn, Hòa Kim Oanh
Người hướng dẫn: Huỳnh, Ngọc Thạch
Từ khoá: Sinh thái học
Khoai lang rau KLR5
Ipomoea batatas
Hòa Phước
Hòa Vang
Đà Nẵng
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1569
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.97.pdfToàn văn13,13 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt2,28 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback