Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1566
Title: Nghiên cứu tương quan giữa hàm lượng chì (Pb), camdi (Cd) ở vẹm xanh (perma viridis), sò lông (anadra subcrenata) và trong trầm tích tại vịnh Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Duy Phương
Advisor: Phạm, Thị Hồng Hà
Keywords: Sinh thái học
Hàm lượng chì
Chì (Pb)
Camdi (Cd)
Vẹm xanh
Perma Viridis
Sò lông
Anadra subcrenata
Trầm tích
Vịnh Đà Nẵng
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1566
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.93.pdfToàn văn15.2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt194.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.