DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Quản trị kinh doanh >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1548

Nhan đề: Quản trị rủi ro hoạt động kinh nghiệm quốc tế và bài học đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam
Tác giả: Lê, Thanh Tâm
Phạm, Bích Liên
Từ khoá: Quản trị
Rủi ro
Kinh nghiệm
Quốc tế
Ngân hàng
Thương mại
Việt Nam
Năm xuất bản: 2009
Mô tả: Tạp chí Ngân hàng. Số 20-10/2009. Tr.23-29
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1548
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:

File Description SizeFormat
QT_0045.pdf3,44 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback