Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1548
Title: Quản trị rủi ro hoạt động kinh nghiệm quốc tế và bài học đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam
Authors: Lê, Thanh Tâm
Phạm, Bích Liên
Keywords: Quản trị
Rủi ro
Kinh nghiệm
Quốc tế
Ngân hàng
Thương mại
Việt Nam
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Ngân hàng. Số 20-10/2009. Tr.23-29
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1548
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
QT_0045.pdf3.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.