Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1543
Title: Lãi suất ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay và đôi điều bàn luận
Authors: Nhữ, Trọng Bách
Keywords: Ngân hàng thương mại
Lãi suất
Issue Date: 2006
Description: Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán, Số 12(41)-2006, Tr.12-14
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1543
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0228.pdf837.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.