DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Sư phạm >
Sinh thái học >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1537

Nhan đề: Ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái đến quá trình sinh trưởng, phát triển và năng suất, phẩm chất của khoai lang Lệ Cần đã phục tráng, tại khu vực Lệ Cần, xã Tân Bình, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai
Tác giả: Nguyễn, Thị Lệ Hà
Người hướng dẫn: Nguyễn, Tấn Lê
Từ khoá: Khoai lang
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1537
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.105.pdfToàn văn8,17 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt170,29 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback