Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1537
Title: Ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái đến quá trình sinh trưởng, phát triển và năng suất, phẩm chất của khoai lang Lệ Cần đã phục tráng, tại khu vực Lệ Cần, xã Tân Bình, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai
Authors: Nguyễn, Thị Lệ Hà
Advisor: Nguyễn, Tấn Lê
Keywords: Khoai lang
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1537
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.105.pdfToàn văn8.17 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt170.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.