DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Sư phạm >
Sinh thái học >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1534

Nhan đề: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của cây cỏ ngọt (Stevia Rebaudiana Bertoni) trồng trong điều kiện sinh thái tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Nguyễn, Quốc Cường
Người hướng dẫn: Nguyễn, Tấn Lê
Từ khoá: Cây cỏ ngọt
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1534
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.90.pdfToàn văn3,23 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt150,21 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback