Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1530
Title: Ảnh hưởng của lãi suất ngân hàng, giá hàng hóa nội địa và tỉ giá hối đoái tới cân bằng cán cân thanh toán
Authors: Nguyễn, Văn Song
Keywords: Ngân hàng
Lãi suất ngân hàng
Tỉ giá hối đoái
Giá hàng hóa
Issue Date: 2006
Description: Tạp chí Ngân hàng, Số 22-11/2006, Tr.44-46,57
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1530
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0226.pdf798.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.