DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Sư phạm >
Sinh thái học >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1510

Nhan đề: Nghiên cứu quá trình sinh trưởng, phát triển và năng suất, phẩm chất của giống củ cải đỏ trong điều kiện sinh thái ở Hòa Vang - Đà Nẵng
Tác giả: Ngô, Thị Thủy
Người hướng dẫn: Huỳnh, Ngọc Thạch
Từ khoá: Sinh thái học
Củ cải đỏ
Sinh thái
Hòa Vang
Đà Nẵng
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1510
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.82.pdfToàn văn970,23 kBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt146,41 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback