Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1510
Title: Nghiên cứu quá trình sinh trưởng, phát triển và năng suất, phẩm chất của giống củ cải đỏ trong điều kiện sinh thái ở Hòa Vang - Đà Nẵng
Authors: Ngô, Thị Thủy
Advisor: Huỳnh, Ngọc Thạch
Keywords: Sinh thái học
Củ cải đỏ
Sinh thái
Hòa Vang
Đà Nẵng
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1510
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.82.pdfToàn văn970.23 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt146.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.