DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Sư phạm >
Quản lý giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1506

Nhan đề: Biện pháp quản lý hoạt động đào tạo ở trường trung cấp nghề công nghiệp tàu thủy III
Tác giả: Nguyễn, Thị Kim Phượng
Người hướng dẫn: Phan, Minh Tiến
Từ khoá: Quản lý Giáo dục
Đào tạo
Trường trung cấp Nghề Công nghiệp Tàu thủy III
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1506
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.121.pdfToàn văn691,44 kBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfToàn văn180,01 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback