Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1504
Title: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên trường cao đẳng điện lực miền Trung
Authors: Ngô, Văn Tuấn
Advisor: Trần, Văn Hiếu
Keywords: Quản lý giáo dục
Kỹ năng sống
Học sinh
Sinh viên
Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1504
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.112.pdfToàn văn872.73 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt139.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.