DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Sư phạm >
Quản lý giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1504

Nhan đề: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên trường cao đẳng điện lực miền Trung
Tác giả: Ngô, Văn Tuấn
Người hướng dẫn: Trần, Văn Hiếu
Từ khoá: Quản lý giáo dục
Kỹ năng sống
Học sinh
Sinh viên
Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1504
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.112.pdfToàn văn872,73 kBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt139,08 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback