DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kinh tế >
Quản trị kinh doanh >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1446

Nhan đề: Hoàn thiện chính sách sản phẩm, dịch vụ tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Đà Nẵng (BIDV Đà Nẵng)
Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Thảo
Người hướng dẫn: Nguyễn, Thị Như Liêm
Từ khoá: Dịch vụ ngân hàng
Ngân hàng đầu tư và phát triển
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1446
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.99.pdfToàn văn931,96 kBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt180,94 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback