Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1446
Title: Hoàn thiện chính sách sản phẩm, dịch vụ tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Đà Nẵng (BIDV Đà Nẵng)
Authors: Nguyễn, Thị Thu Thảo
Advisor: Nguyễn, Thị Như Liêm
Keywords: Dịch vụ ngân hàng
Ngân hàng đầu tư và phát triển
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1446
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.99.pdfToàn văn931.96 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt180.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.