Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1440
Title: Bàn về phương pháp định giá ngân hàng thương mại nhà nước trong quá trình cổ phần hóa
Authors: Nguyễn, Đại Lai
Keywords: Ngân hàng thương mại
Phương pháp định giá
Cổ phần hóa
Issue Date: 2004
Description: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 9-2004, Tr.10-11,14
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1440
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0218.pdf784.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.