Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1411
Title: Giải pháp về tiền tệ và ngân hàng nhằm kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Authors: Lê, Thị Kim Liên
Keywords: Ngân hàng
Tiền tệ
Lạm phát
Tăng trưởng kinh tế
Issue Date: 2003
Description: Tạp chí Hoạt động khoa học, Số 10-2003, Tr.57-59
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1411
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0213.pdf793.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.