Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1369
Title: Phân tích ổn định của đập bê tông đầm lăn thủy điện sông Bung 4 bằng phương pháp phần tử hữu hạn
Authors: Hoàng, Nam Khánh
Advisor: Nguyễn, Thế Hùng
Keywords: Xây dựng công trình thủy
Đập bê tông
Thủy điện sông Bung 4
Phần tử hữu hạn
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1369
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.115.pdfToàn văn2.54 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt438.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.