DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >
Sản xuất tự động >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1363

Nhan đề: Nghiên cứu thiết kế mô hình điều khiển turbine hơi trong dự án tận dụng nhiệt tại nhà máy xi măng sông Gianh
Tác giả: Hoàng, Tiến Phượng
Người hướng dẫn: Trần, Xuân Tùy
Từ khoá: Sản xuất tự động
Mô hình điều khiển
Turbine hơi
Tận dụng nhiệt
Nhà máy xi măng sông Gianh
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1363
Appears in Collections:Sản xuất tự động

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.98.pdfToàn văn2,4 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt394,85 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback