Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1363
Title: Nghiên cứu thiết kế mô hình điều khiển turbine hơi trong dự án tận dụng nhiệt tại nhà máy xi măng sông Gianh
Authors: Hoàng, Tiến Phượng
Advisor: Trần, Xuân Tùy
Keywords: Sản xuất tự động
Mô hình điều khiển
Turbine hơi
Tận dụng nhiệt
Nhà máy xi măng sông Gianh
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1363
Appears in Collections:Sản xuất tự động

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.98.pdfToàn văn2.4 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt394.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.