DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Kinh tế >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1342

Nhan đề: Suy thoái kinh tế: Ảnh hưởng và những việc cần làm
Tác giả: Nguyễn, Quang Hồng
Từ khoá: Suy thoái
Những việc cần làm
Năm xuất bản: 2009
Mô tả: Tạp chí nghiên cứu tài chính kế toán, số 7(72)/2009. Trang 14-18
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1342
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT_0032.pdf5 trang7,17 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback