Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1322
Title: Để nguồn nhân lực của Đồng Nai thực sự là yếu tố hấp dẫn với các nhà đầu tư
Authors: Bùi, Thanh Xuyên
Keywords: Quản trị nhân lực
Nhà đầu tư
Issue Date: 2006
Description: Học viện chính trị quân sự. Trang 57-59
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1322
Appears in Collections:Quản trị nhân lực

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NS_0001.pdf3 trang901.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.