Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1312
Title: Tăng trưởng việc làm và chính sách tiền tệ của Việt Nam: Ngân hàng Trung ương nên thực hiện mục tiêu tỷ giá hối đoái thực ổn định và cạnh tranh?
Authors: Le, Anh Tu Packard
Keywords: Ngân hàng Trung ương
Chính sách tiền tệ
Tăng trưởng việc làm
Tỷ giá hối đoái
Ổn định
Cạnh tranh
Issue Date: 2005
Description: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, Số 331-12/2005, Tr.12-20
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1312
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0207.pdf2.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.