DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Kinh tế >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1305

Nhan đề: Một số phân tích về nguyên nhân và hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới hiện nay
Tác giả: Bùi, Thị Lý
Từ khoá: Nguyên nhân
Hậu quả
Năm xuất bản: 2009
Mô tả: Kinh tế và dự báo số 13/2009. Trang 28-30
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1305
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT_0020.pdf3 trang4,31 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback