Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1280
Title: Nghiên cứu thực nghiệm tính năng kinh tế kỹ thuật của ôtô sử dụng xăng A95 pha 10% ethanol
Authors: Huỳnh, Bá Vang
Advisor: Lê, Văn Tụy
Keywords: ôtô
Kỹ thuật
Xăn A95
Ethanol
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1280
Appears in Collections:Kỹ thuật ô tô - máy kéo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.167.pdfToàn văn12.89 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt518.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.