DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >
Kỹ thuật Ô tô - máy kéo >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1280

Nhan đề: Nghiên cứu thực nghiệm tính năng kinh tế kỹ thuật của ôtô sử dụng xăng A95 pha 10% ethanol
Tác giả: Huỳnh, Bá Vang
Người hướng dẫn: Lê, Văn Tụy
Từ khoá: ôtô
Kỹ thuật
Xăn A95
Ethanol
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1280
Appears in Collections:Kỹ thuật Ô tô - máy kéo

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.167.pdfToàn văn12,89 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt518,46 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback