DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >
Công nghệ nhiệt >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1236

Nhan đề: Nghiên cứu sử dụng nước biển để điều hòa không khí trung tâm tại các dự án resort và hotel ven biển Việt Nam
Tác giả: Lê, Anh Tuân
Người hướng dẫn: Phan, Quý Trà
Từ khoá: Công nghệ nhiệt
Nước biển
Điều hòa không khí
Resort
Hotel
Việt Nam
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1236
Appears in Collections:Công nghệ nhiệt

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Tomtat.pdfTóm tắt3,98 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback