Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1236
Title: Nghiên cứu sử dụng nước biển để điều hòa không khí trung tâm tại các dự án resort và hotel ven biển Việt Nam
Authors: Lê, Anh Tuân
Advisor: Phan, Quý Trà
Keywords: Công nghệ nhiệt
Nước biển
Điều hòa không khí
Resort
Hotel
Việt Nam
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1236
Appears in Collections:Công nghệ nhiệt

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt3.98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.