DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >
Công nghệ nhiệt >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1234

Nhan đề: Thiết kế hệ thống gia nhiệt cho hồ nuôi tôm vào mùa đông ở miền Trung
Tác giả: Hồ, Sỹ Vương
Người hướng dẫn: Trần, Thanh Sơn
Từ khoá: Hệ thống gia nhiệt
Hồ nuôi tôm
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1234
Appears in Collections:Công nghệ nhiệt

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.83.pdfToàn văn4,24 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt646,31 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback