Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/123
Title: Biện pháp quản lý phương tiện dạy học ở các trường Trung học cơ sở trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng
Authors: Đặng, Hùng
Advisor: Trần, Văn Hiếu
Keywords: Ngũ Hành Sơn
Đà Nẵng
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/123
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toan van.123.pdfToàn văn680.38 kBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTomtat171.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.