Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1214
Title: Tự đánh giá của cha mẹ và những khác biệt giữa nó với cảm nhận của con về cha mẹ trong quan hệ cha mẹ - con lứa tuổi học sinh Trung học cơ sở.
Authors: Lưu, Song Hà
Keywords: Tự đánh giá
Cha mẹ
Cảm nhận của con
Cha mẹ-con
Học sinh
Trung học phổ thông
Issue Date: 2007
Description: Tạp chí Tâm lý học. Số 2-02/2009. Tr.24-29.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1214
Appears in Collections:Tâm lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TL_0016.pdf4.56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.