DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
100 - Triết học & Tâm lý học >
Tâm lý >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1184

Nhan đề: Stress trong học tập và cách ứng phó ở học sinh cuối cấp Trung học phổ thông.
Tác giả: Lê Thị, Thanh Thuỷ
Từ khoá: Stress
Học tập
Ứng phó
Học sinh
Trung học phổ thông
Năm xuất bản: 2009-04
Mô tả: Tạp chí tâm lý học. Số 4-04/2009
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1184
Appears in Collections:Tâm lý

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TL_0010.pdf2,34 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback