Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1183
Title: Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy cán bộ, giáo viên tại trường cao đẳng thương mại Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Tiến Đà
Advisor: Võ, Xuân Tiến
Keywords: Quản trị kinh doanh
Quản lý nhân sự
Trường Cao đẳng Thương mại
Đà Nẵng
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1183
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.133.pdfToàn văn1.18 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt266.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.