Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1177
Title: Phát triển Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank)thành tập đoàn tài chính ngân hàng vững mạnh
Authors: Dương, Thị Bình Minh
Phạm, Như Phong
Keywords: Ngân hàng
Phát triển
Tập đoàn tài chính
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Phát triển kinh tế, Số 12-2009, Tr.2-9
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1177
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0187.pdf3.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.